logo

Záloha – Poplatok za rezerváciu

PODMIENKY ZÁLOHY (REZERVÁCIE)

 • Bez zaplatenia zálohy objednávka nie je platná. 
 • Po vytvorení objednávky bude možné vyslednú sumu zaplatiť osobne kartou alebo v hotovosti.

VÝŠKA ZÁLOHY (REZERVÁCIE)

 • Osobné autá – 170 €
 • SUV / Mikrobusy / Dodávky – 200€
 • Prívesy – 50€ / 100 (pozrieť na stránke prívesu)

BANKOVÉ ÚČTY

čísla účtov na ktoré je možné vykonať platbu:

 • ČSOB: SK56 7500 0000 0040 2071 5095
 • FIO banka: SK02 8330 0000 0027 0104 2851
 • mBank: SK29 8360 5207 0042 0520 2237
 • Poštová banka: SK76 6500 0000 0000 9100 6423
 • Prima banka: SK72 5600 0000 0017 1184 8002
 • Raiffeisen banka: SK93 1100 0000 0080 1911 0468
 • Slovenská sporiteľňa: SK22 0900 0000 0050 3532 4315
 • UniCredit Bank: SK79 1111 0000 0012 5019 9002
 • VÚB: SK72 0200 0000 0017 1299 2655
loading